Членство в Асоціації

Членом Асоціації може бути будь-яка фізична особа, діяльність якої пов’язана зі сферою корпоративної безпеки та яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, і згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Засновники Асоціації та фізичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників Асоціації, так і на інших її Членів.

В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

Членство у Асоціації чинне:

  • для дійсних Членів – після прийняття рішення Загальними зборами Членів Асоціації (далі – Загальні збори);
  • для асоційованих Членів – після прийняття рішення Правлінням Асоціації.

Засновники Асоціації є її дійсними Членами з моменту державної реєстрації Асоціації.

Фізичні особи, які є Членами Асоціації, приймають участь у її роботі та в управлінні діяльністю Асоціації, шляхом їх особистої участі.

З питаннями пов’язаним з набуттям членства в Ассоціації прохання звертатися до виконавчого директора Андрія Манорика за телефоном 0504104293 (ama@corpsecurity.org.ua).